Veiledningsamtale

Veiledningsamtaler egner seg spesielt godt for par hvor sexen har blitt rutine og kjedelig, eller hvor sexklemma har ført til at parsexen helt eller i perioder har stoppet opp. Svært mange par er i perioder utsatt for at seksuallivet stivner, og at lysten for den ene eller begge er på sparebluss. Slike perioder inntrer ofte først etter noen år når forelskelsen ikke lenger er like glødende, etter en fødsel, etter ekstra hard arbeidsbelastning eller etter at barna har flyttet ut.

All erfaring viser at jo tidligere en snur en negativ utvikling, av alle sider ved parforholdet, dess større er sjansen for å lykkes. Det kan derfor være en god investering å sette av noen par- og singeltimer hos sexolog for å få til fornying av seksuell praksis. Det gjøres ved å analysere begges seksuelle potensiale, og få til et godt klima for kommunikasjon om seksuelle ønsker.

I løpet av tilsammen fem samtaletimer vil vi gå gjennom begges seksuelle preferanser, og foreslå en mer utvidet seksuell praksis, innenfor begges grenser.