Hvordan ulike sykdommer påvirker seksuallivet

Sensualitet og seksualitet er en viktig del av menneskets liv, uansett om man er syk eller frisk. For de fleste som lever i et parforhold er seksualitet og sensualitet en viktig del av samlivet. Kjønnsdriften kan være til stor glede og nytelse, men det viser seg også at den kan være kilde til frustrasjon og konflikter. Problemer i seksuallivet kan også føre til utfordringer i parforholdet. Selv om det seksuelle er det næreste, mest intime man kan dele med sin partner, et det mange som har vanskeligheter med å kommunisere tydelig med hverandre om dette temaet, og for mange blir det et tabubelagt område. Begge vet at det er et tema de bør snakke om, men ingen tør å ta det opp. Jo tydeligere vi kan være overfor oss selv og vår partner, desto bedre forutsetninger har vi for å oppnå et godt seksualliv.