Trygghet

Lyst er avgjørende for vår seksualitet. Det handler om lyst til å være nær hverandre, noe som igjen handler om trygghet. Er man trygg på partneren vil man lettere åpne dørene inn til de rom hvor man har sine ønsker, behov og fantasier i forhold til nærhet og sex. Trygghet i et parforhold forutsetter både at hver enkelt er trygg på seg selv og at partnerne er trygge på hverandre. Trygghet innebærer blant annet at man stoler på at private og intime betroelser ikke vil bringes videre eller brukes i en konflikt. For å være trygg på seg selv må en ha et positivt selvbilde.