Hva er tenningsmønster?

Mulighetene for erotiske eller seksuell tenning dekker også et vidt område. De fleste er mer eller mindre fetisjistiske i sine personlige tenningsmønstre. Visse signaler tenner oss lettere enn andre. De individuelle tenningsmønstrene etableres gjennom den seksuelle prosessen. Personlige preferanser er et resultat av pregning, læring og modning. De fleste merker mønstre i pubertetsperioden, hvor hormonene for alvor setter fart i den seksuelle aktiviteten. Mange etablerer grunnlaget for tenningsmønster tidligere enn puberteten, og knytter derfor seksualiteten til ulike objekter som bleier, urin, gummi, skinn osv. Det virker som om tenningsmønsteret for noen er stabile og uforanderlige, mens de for andre er gjenstand for utvikling og forandring.

Forskning omkring bruk av pornografi viser for eksempel at det er vanlig at unge gutter bruker pornografiske materiale for tenning tidlig i puberteten, mens at interessen for pornografi reduseres etter hvert som de utvikler seksuelle forhold til levende partnere. Tidlig utviklet tenningsmønster synes å være fastlåste fordi de betraktes som syndige eller sykelige .

Det etterlater dem med uvanlige tenningsmønstre i skambelagt rom hvor kognitiv og følelsesmessig bearbeiding blir svært vanlig.

Hvilke muligheter og hvilke begrensninger har hver og en av oss i forhold til å tenne seksuelt?

Den danske psykiateren Birgit Johansen har utviklet et fetichprogram som går på fetisjetiske pirringspunkter og tilstrekkeligheter. Hun fremstiller tenningsmønstre som en rekke med forskjellig grad eller forskjellig antall fetisjistiske pirringspunkter.

De fleste sexologer vil være enige om at alle mennesker har sine spesielle mønster for tenning, de fleste er vel omtalt, men noen har litt mer spesialiserte tenningsmønster.

Seksuell tenning avhenger av flere faktorer. Den første bevisste opplevelsen av seksuelltenning kan danne en prototyp for senere tenningsmønster. Seksuell tenning følges vanligvis av seksuell respons og aktivitet. Selv om det er mange forhold så må ligge til rette for seksuell respons, kan en seksuell respons når den først er etablert, senere vekkes av selv ørsmå og ubevisste biter av assosiasjon. Det er mangfoldig av muligheter for å vekke en seksuell respons, men hvert enkelt individ utvikler i løpet av livet egne preferanser og mønster for seksuell tenning.