Tantriske metoder

1. Massasjetrening
For å nå inn til energien i din kropp, er den tantrisk massasje et utrolig verktøy. Her er det så mye å lære både som giver og mottager, det å få et naturlig forhold til din og andres kropp, og ikke minst det å lære å frigjøre blokkert energi i kroppen din som ikke våger nytelsen. Vi holder kurs slik du lærer å fordype deg i selve opplevelsen av massasjen og åpne for større grad av intimitet inn mot deg selv.

2. Meditasjon og energiøvelser
Den tantriske visdomsvei er basert på kunnskap om energikroppen vår og hvordan energi virker på bevisstheten. I Tantra er (chakrasystemet) helt vesentlig. Hvor du energimessig har ubalanse vil påvirke hvordan du ser opplever og mottar seksualitet.  Meditasjoner og energiøvelser som virker inn både på kroppen, sinnet og tankene dine kan ha god effekt på ditt seksuelle liv. Mange har utrolig travle liv og meditasjon man hjelpe for å være mer tilstede i ditt seksuelle liv og her og nå med din partner. Et alternativ til meditative øvelser er å motta og gi massasje, som har en tilsvarende påvirkning av energisystemet ditt.

3. Mental trening. Trening i din egen hverdag i det som gjelder for de tre initieringer i Tantra. Eksempelvis tilstedeværelse og det å leve som nuet, det uegennyttige hjertet, evnen til å leve gjennom livets polariteter, både det feminine og det maskuline.

4. Drømmer og drømmeterapi. For å forstå hva den tantriske visdom handler om, må vi dypere inn i sinnet. Drømmene er en kilde som via arketypiske symboler kan lære oss om det vi ikke vet om det menneskelige i oss selv. Drømmearbeid kan ha en dyp terapeutisk effekt. Om du ikke husker så mye drømmer nå, kommer det vanligvis når man begynner å bli opptatt av dem.