Tantra

Tantra er den tradisjonen hvor yoga, mantra og mange virkningsfulle meditasjoner har sin opprinnelse. Evnen til å være til stede og kunne oppleve er helt grunnleggende i Tantra. De tantriske metodene har til formål å vekke og opprettholde oppmerksomheten under alle forhold. Enhvertilstand som vi opplever og enhver situasjon som vi befinner oss i, kan brukes til å nå en større bevissthet.