Sjalusi

En sjalu person er en person som er ekstremt på vakt og hele tiden ser for seg at det verste skjer. Når du må ha kontroll over partneren og det går ut over livskvaliteten til begge partene. Sjalusi er en form for mistenksomhet. Når det ikke er grunnlag for det, er det veldig ubehagelig å ha en partner som skaper bråk og opptrer kontrollerende. I det lange løp kan man bli isolert. Den som blir styrt av en sjalu partner, får ofte en depresjon, og hvis det skjer bråk og ubehag på fester eller hytteturer med venner, blir man kanskje ikke invitert mer. Det fører til en sosial isolasjon. Sjalusi er nedverdigende for begge parter.