Selvhyponse

Igjennom meditasjon og selvhyponse  kan vi stille spørsmål til oss selv og  finne klarhet. Vi har de fleste svar i oss selv. Med selvhyponose hjelper deg til å finne svarene du har i deg selv.