Seksuell identitet

Seksuell identitet, består av fire komponenter: biologisk kjønn (det genetiske, anatomiske og fysiologiske kjønn), kjønnsidentidiet (personens stabile følelse og erkjennelse av å være mann eller kvinne), kjønnsrolle (måten personen atferdsmessig fremstår i sosiale sammenhenger, og som avspeiler hans eller hennes kjønnsidentitet) og seksuell orientering eller preferanse, som består av personens erotiske fantasier, emosjonelle tiltrekning og seksuelle aktiviteter med andre og en følelse av å være hetero-, homo- eller biseksuell.