Om Institutt for sexologi

Marte promotion 2 (1 of 4)

Institutt for sexologi har i flere år jobbet med å utvikle nye metoder innenfor fagfeltet sexologi. Institutt for sexologi ønsker også at flere skal få ta del i vår lidenskap til å hjelpe mennesker, både med seksuelle relaterte utfordringer knyttet til deres seksualitet, men også hvordan Institutt for sexologi jobber med de problemstilling som klienter  møter underveis i terapiforløpet. Institutt for sexologi ønsker å hjelpe mennesker til selvstendig å ta de beste valgene, som er individual tilpasset for dem. Vi ønsker å være en internasjonal aktør som tilbyr og lærer bort ulik metodikk innenfor sexologi slik at dette fagfeltet blir mer akseptert og benyttet. Vi ønsker å være en aktør for banebrytende  behandling og metodeutvikling innenfor fagfeltet sexologi