Lystproblematikk for kvinner

Hva menes med nedsatt seksuell lyst?

Manglende seksuell lyst er den vanligste seksuelle utfordringen blant kvinner. Ofte kan det være vanskelig å behandle, men ikke umulig. Om tap av seksuell lyst skal ses på som noe unormalt har lenge blitt debattert. Tilstanden har som regel en psykososial årsak, og den påvirkes av en rekke forhold i dagliglivet.

Befolkningsstudier har vist at fra 10% til 46% av alle kvinner kan ha nedsatt seksuell lyst. Total aversjon mot sex foreligger imidlertid sjelden. Tilstanden er mest utbredt blant middelaldrende og eldre kvinner. For kvinner er problemene oftere knyttet til mental helse, selv om angst og depresjoner kan hemme lysten for begge kjønn. Ofte har man ikke bare et lystproblem, det følger av andre ting, som , lubrikasjons- og orgasmeproblemer

Det er mange og ulike årsaker til lystproblemer.

Nedsatt seksuell lyst hos kvinner kan forekomme som:

  • Fravær av eller svekket interesse eller ønske om sex
  • Fravær av seksuelle tanker eller fantasier. Mangel på etterfølgende lyst.
  • Motivasjonen for seksuell opphisselse er tynnslitt eller fraværende.
  • Det ikke tar nok hensyn til ulikhetene i kvinner og menns seksualitet.
  •  Vanskelig for å uttrykke egne seksuelle behov, ikke har lært å kjenne egen kropp, eller ikke har utviklet et bevisst forhold til sitt seksuelle tenningsmønster.
  • Problemer med å komme i gang med sex etter fødsel. Ulik sexlyst er årsak til frustrasjon og dårlig samvittighet.
  •  Menn og kvinner opplever lyst og seksuell drivkraft forskjellig.  Kvinner kan få dårlig samvittighet og opplever sex som utfordrende.
  •  Noen kvinner har hatt sex i lang tid uten å kjenne glede. Når man går inn i et negativt mønster er det viktig å være bevisst på hvilket tenningsmønster man har.