Kroppsbilde

Kroppsbilde vil påvirke vår holdninger, følelser, tanker og hvordan vi ser på kroppen vår.

8 av 10 kvinner i Amerika sliter med kroppen skam . Mye av det kommer fra våre samfunns tro. Sannheten er at med riktig justering i mentale og emosjonelle reframing , kan du la gå alt skam knyttet til  kropp og seksuell gå, uansett hvor den kommer fra. Resultatet er en følelse av selvtillit og selv-verdsettelse som styrker din evne til å få kontakt med andre.