Hva er seksualitet?

Seksuelle problemer er ofte et resultat av vårt følelsesmessige forhold til oss selv og andre.Seksualitet er fremfor alt integrert i personenes følelsesliv, identitet og selvfølelse.Seksualiteten vår utgjør en helt grunnleggende drivkraft i livet, og har store virkninger på vår psykiske og mellommenneskelige fungering.