Hva er tantra

Tantra sier at alt i Universet er energi. Tantra er forståelsen av at alt henger sammen med alt annet i vår virkelighet. I følge tantra så vil altså sex henge sammen med alt annet. I universet er det en type energi som er mer grunnleggende og kraftig en de andre det seksuelle energien er den eneste energien som faktisk kan skape et nytt liv. Siden tantra ser alt som energi er det ikke rart at den energien blir viktig for å skape endring i livet. Livsenergien og seksuelle energien som vi alle er født med kalles ojas. Den energien som vi alle har en begrenset mengde med som ikke kan påfylles, kan ikke erstattes og vi mister energi når vi mister ojas.

Å leve i en kultur hvor den seksuelle energi er adskilt fra hjertet og det hellige, skaper en alvorlig svikt i vår selvoppfattelse. Uten å forstå det selv, er vi del av et kollektivt traume hvor kroppens naturlige seksuelle energi er omformet fra å være et relasjonsskapende og kjærlighetsfremmende element i psyken til å bli forbundet med frykt, skam eller sjenanse. Men kroppens seksuelle energi, som er selve livsnerven i kroppen vår, kan bringes i balanse. For dermed å fremkomme som noe langt mer enn sex.

Når vi tar til oss Tantra teknikker kan vi føle oss «komplett». Ved å identifisere og stimulere vår medfødte sensuelle åndelighet oppdager vi deler av oss selv som har blitt undertrykt. Fremfor alt kan vi lære å bruke tantrisk energi for seksuell nytelse og bevissthet.
Å ha kjennskap til Tantra kan hjelpe en person til å bedre kunne nyte sexlivet sitt til det fulle potensialet. Det kan også bidra til å fjerne skyldfølelse og frykt og kan bryte ned selvpålagte eller begrensende kulturelle grenser (som utvilsomt er tilfellet i de fleste vestlige samfunn).
Tantra lærer oss å bli kjent med vår mystiske natur, og når vi gjør det vil de seksuelle (i tillegg til andre) grensene våre forflyttes. Vi vil innta helt nye verdener av bevissthet, bli mer bemyndiget og mer oppfylt. Kraften av de orgasmene som kan oppleves i denne bevissthetstilstanden er utrolig, eksplosiv og potensielt uendelig.

Tantra gir seksuell frihet

Tantra er den totale overgivelse av alle mentale, følelsesmessige og kulturelle tilstander slik at den universelle livsenergien får strømme fritt gjennom deg. Ikke bare utvider Tantra bevisstheten, den frigjør den. Tantra behandler den seksuelle energien som en alliert heller enn å la noe være undertrykt, skambelagt og noe vi bare diskuterer «bak lukkede dører». Den benekter ikke sex, faktisk gjør Tantra det motsatte ved å omfavne sex. Tantra er den eneste åndelige praksis som sier at sex er hellig og ikke en synd.
Det finnes et vakkert ord for sex i sanskrit som du kanskje har hørt, nemlig ordet Kama. Kama beskriver sex og kjærlighet som sammenhørende; de er udelelige og avhengig av hverandre.  Kamasutra er den kjente klassiske Tantriske skriften som stammer helt tilbake til det syvende århundre, og som omhandler direkte sex og kjærlighet.
Essensen av Tantra er dens fulle uttrykk for eksistens; en sammenslåing med, snarere enn et fravær av den seksuelle energien. Denne energien blir brukt som en tennplugg for avfyring av kroppens biologiske energisystem og sammenslår den(og deg) med universal energi.
I Tantra er sex brukt som den kosmiske foreningen av motsetninger for å skape polariteten som forbinder den opprinnelige energien som alt i universet har opphav fra og i Tantra er sex den mest helhetlige av alle.
Den grunnleggende forskjellen mellom uopplyst seksualitet og Tantra er at sex blir hellig og guddommelig når du nærmer deg sex fra hjertet og kroppen snarere enn utelukkende fra sinnet ditt. Tantra lærer deg hvordan du kan oppnå å komme opp på dette bevissthetsnivået for seksualitet.
Elskov mellom to partnere som har oppnådd en slik bevissthet kan være en inngangsport til seksuell og åndelig ekstase. Tantra gjennom sex forsøker å vekke kraftige psykiske energier innenfor der vi kan inngå høyere bevissthetstilstander.

Tenk deg at du og din sexpartner kunne sammenkoble den doble naturen av deres seksualiteter i en ekstatisk elskovsunion! Det er nettopp hva Tantra gjør, nemlig å lære deg og din elsker hvordan å flette disse seksuelle energiene sammen til en ball av ekstatisk lykke.
Som seksuelle vesener har vi muligheten til å heve energinivået i kroppen og bruke den til å oppleve mystiske tilstander av bevissthet. I praksis blir vi «guder» av våre egne kropper. Tantra vil hjelpe deg med å overskride grensene for hjernen din ved hjelp av seksualitet og energi.