Coaching

Coaching er veiledning, motivering, læring og trening av personer, hvor du trener de i å ta bevisste veivalg og gjennomgår faglig og personlig utvikling.

Coaching handler om å støtte og hjelpe mennesker til å bevege seg mot det de virkelig ønsker at livet skal gi dem. Coaching er å støtte mennesker i å utforske og utvikle flere muligheter. Coaching løser ikke problemer alene, men hjelper deg til å finne nye løsninger gjennom gode samtalerutiner og kommunikasjonsformer. Slike rutiner, eller vaner, er ofte knyttet til egne holdninger. Coaching er derfor å støtte mennesker i den endringsprosessen som må til for å oppnå resultatmål eller læringsmål.

Jeg ønsker å  hjelpe deg ved å være en god samtalepartner der du kan videreutvikle dine indre drivkrefter og dermed få til de resultater du ønsker. Jeg trenger ikke ty til konkrete råd, men benytter forskjellige samtale- og spørsmålsteknikker slik at du selv får det perspektivet du trenger for å finne meningsfulle svar. Coaching timene skal bidra til at du finner kraftfulle møter med seg selv.